1. Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από το www.pcsolutions-eshop.gr διαθέτουν μία περίοδο ισχύος της εγγύησης καθώς και όρια απαιτήσεων και εφαρμόζονται μόνο στη χώρα ή στην περιοχή όπου πωλούνται προϊόντα μας.
 2. Δεν φέρουμε ευθύνη για κάθε άλλη διατιθέμενη εμπορική μονάδα. Η διεκπεραίωση επισκευής από ιδιώτη ακυρώνει την παρούσα εγγύηση με περιορισμούς και σαφώς ξεπερνά τα όρια των υποχρεώσεων και ευθυνών μας.
 3. Δεν ευθυνόμαστε απέναντι στους διανομείς ή τους τελικούς χρήστες των προϊόντων της για οποιαδήποτε συμπτωματική απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή λογισμικού, άλλη έμμεση απώλεια οφειλόμενη στη μη λειτουργία του προϊόντος, ή για κάθε και όλες τις συμπτωματικές, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες οι οποίες ανακύπτουν από ή συνδέονται με τη χρήση ή της επιδόσεις του προϊόντος ακόμα και εάν μας έχετε ενημερώσει για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Χαμένος χρόνος εργασίας ή κατεστραμμένα δεδομένα από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης προϊόντων, οι συνδεόμενες απώλειες ή η απώλεια των προβαλλόμενων κερδών δεν εμπίπτουν στην ευθύνη της παρούσας εγγύησης.
 4. Διάρκεια Εγγύησης Refurbished Εμπορευμάτων
 • Σετ Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με Οθόνη: 1 Χρόνο (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, ηχεία 1 χρόνο)
 • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής: 1 Χρόνο
 • Laptop: 1 Χρόνο (δεν ισχύει εγγύηση για την μπαταρία)
 • Οθόνες: 1 Χρόνο
 1. Διάρκεια Εγγύησης Καινούργιων Εμπορευμάτων: 1 Χρόνος ( Σε μερικές περιπτώσεις 2 Χρόνια, όπως ορίζει ο κατασκευαστής)
 2. Διάρκεια Εγγύησης Ταμειακών Μηχανών & Φορολογικών Μηχανισμών: 1 Χρόνος
 3. Διάρκεια Εγγύησης Μεταχειρισμένων Εμπορευμάτων: 3 Μήνες
 4. Σε οποιοδήποτε εμπόρευμα καινούργιο που δεν διευκρινίζεται από τα παραπάνω: 1 Χρόνος
 5. Καλύψεις Εγγύησης
 • Κόστος επισκευής
 • Ανταλλακτικά
 • Πλήρη αντικατάσταση
 • Αδυναμία επισκευής
 1. Η εγγύηση ισχύει εφόσον υπάρχει το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς. Σε περίπτωση που το παραστατικό είναι ονομαστικό η εγγύηση  δεν μεταβιβάζεται σε περίπτωση μεταπώλησης.
 2. Σε περίπτωση που κάποιο μηχάνημα είναι εντός εγγύησης θα πρέπει να αποσταλεί στην έδρα μας με δικά σας έξοδα και η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακεραιότητα του μηχανήματος κατά την διαδικασία της μεταφοράς. Η αποστολή μετά την επισκευή (εντός Εγγύησης) είναι χωρίς Κόστος
 3. Για την Αποστολή Προϊόντος θα πρέπει να προηγηθεί η συμπλήρωση φόρμας RMA και μετά από έγκριση του τεχνικού μας τμήματος θα ενημερωθείτε για την αποστολή του σε εμάς. Προϊόντα για τα οποία δεν έχει γίνει γνωστοποίηση με RMA ότι πρόκειται να σταλούν στην εταιρία μας δεν γίνονται αποδεκτά.
 4. H εταιρεία μας  έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους εγγύησης χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Οι όροι εγγύησης είναι αυτοί που ίσχυαν την ημερομηνία αγοράς και είναι αποκλειστικά ευθύνη του πελάτη να κρατήσει αντίγραφο των όρων χρήσης επικυρωμένο από την εταιρεία μας με τη σφραγίδα και την ημερομηνία αγοράς, διαφορετικά ισχύουν οι τωρινοί που είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα μας.
 5. Δεν υποχρεούμαστε να επισκευάσουμε ή να αντικαταστήσουμε προϊόντα τα οποία είναι:
 • Χαλασμένα, λόγω της αποτυχίας συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με το σχετικό εγχειρίδιο χρήστη ή η ζημία οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος,
 • Χαλασμένα ως αποτέλεσμα της τοποθέτησης του προϊόντος σε περιβάλλοντα με υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες,
 • Χαλασμένα, εξαιτίας πεσίματος, βροχής, βύθισης σε νερό, συμπύκνωσης, διάβρωσης, ή ξένων στοιχείων που κατέβαλαν τη μονάδα,
 • Ραγισμένα ή να εμφανίζουν σπάσιμο στο εξωτερικό περίβλημα ή ζημία στην πλακέτα,
 • Αποσυναρμολογούμενα εξ ιδίου του χρήστη, ή φέροντα ανταλλακτικό μη γνήσιο. Επιδιόρθωση η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση του αρχικού κατασκευαστή θεωρείται αποσυναρμολόγηση εξ ιδίου του χρήστη,
 • Χαλασμένα λόγω φυσικών καταστροφών ή άλλων αναπόφευκτων εξωτερικών δυνάμεων, (π.χ. αυξομειώσεις τάσης ρεύματος),
 • Χαλασμένα λόγω της ανεπαρκούς συσκευασίας κατά την αποστολής τους για επισκευή.